Jednej z kobiet obiecał, że nie podpisałby ustawy zakazującej całkowicie zapłodnienia pozaustrojowego.

Zapytany o pomysł na poprawę sytuacji pacjentów podkreślił, że byłby skłonny rozważyć likwidację NFZ i przeniesienie dysponowania środkami na ochronę zdrowia do budżetów zadaniowych wojewodów.

Wcześniej, w Rudzie Śląskiej, tuż przed godziną 6, Andrzej Duda rozdawał górnikom kopali "Halemba - Wirek" bułki i kawę. Na trasie kandydata PiS na prezydenta są dziś jeszcze województwa opolskie, wielkopolskie i łódzkie. Kampania Andrzeja Dudy zakończy się w Krakowie.