Kraje Unii Europejskiej wstępnie zgodziły się na przekazanie Grecji pilnej pożyczki pomostowej, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Polskie Radio informowało rano o wstępnej zgodzie na przekazanie 7 miliardów euro. Decyzja ma zostać oficjalnie ogłoszona jutro.

Premier Ewa Kopacz, która uczestniczyła w polsko-hiszpańskich konsultacjach międzyrządowych, przypomniała, że Polska, podobnie jak inne kraje Unii, musi określić swój wkład finansowy w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego. Kraje, które nie należą do strefy euro, na pewno jednak nie stracą na pomocy dla Grecji.

- Gdyby się bowiem okazało, że kraj ten jest niewypłacalny, to bezpieczeństwo aktywów Polski i innych państw gwarantuje Europa - podkreśliła Ewa Kopacz.

Premier powiedziała, że problemy Grecji są ostrzeżeniem przed skutkami rządów populistów, którzy w ciągu kilku miesięcy doprowadzili ten kraj do bankructwa.

- Ten przykład powinien dać do myślenia przy podejmowaniu decyzji, na którą partię zagłosować - dodała Ewa Kopacz.