Przewodniczący Episkopatu pisze do prezydenta list w sprawie ustawy o in vitro. Arcybiskup Stanisław Gądecki prosi Bronisława Komorowskiego, by ją zawetował, czyli przekazał Sejmowi do ponownego rozpoznania lub skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W obu przypadkach jest to podyktowane powodami merytorycznymi, wynikającymi z niezgodności wspomnianej ustawy z Konstytucją RP, w tym z fundamentalnym prawem nakazującym bezwarunkową ochronę i życia ludzkiego oraz poszanowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Ten apel jest nie tylko moim prawem, ale i obowiązkiem - podkreślił.

Przewodniczący Episkopatu wyjaśnił, że nie można mówić jedynie o przeciwnikach i zwolennikach procedury "in vitro". Jest jeszcze trzecia strona, którą próbuje się całkowicie pominąć i uprzedmiotowić. Tą trzecią stroną są dzieci nienarodzone. Im właśnie, tuż po poczęciu, odbiera się prawo do rozwoju, narodzin i godnego życia. W ten sposób traktuje się je nie jako osoby ludzkie, ale jako przedmioty, którymi można dowolnie dysponować - pisze arcybiskup Gądecki. Prezydent zapowiedział dziś, że decyzję w sprawie ustawy o leczeniu niepłodności podejmie w przyszłym tygodniu.