Minister obrony Tomasz Siemoniak, podczas ceremonii objęcia zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi przez Andrzeja Dudę mówił, że bezpieczeństwo Polski i Polaków jest sprawą fundamentalną. Wartą najwyższego wysiłku i współdziałania wszystkich osób, którym leży na sercu dobro naszego kraju - stwierdził minister.

Dlatego zadeklarował pełną gotowość i otwartość do współpracy z Andrzejem Dudą w sprawach bezpieczeństwa i obrony narodowej w imieniu swoim i rządu. Równocześnie minister Siemoniak poprosił prezydenta Dudę o wsparcie dla dalszej modernizacji wojska, dalszej poprawy warunków życia i żołnierzy, oraz o opiekę nad weteranami. Ceremonia przekazania zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi odbyła się na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Konstytucja stanowi, że prezydent Rzeczpospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Zwierzchnictwo sprawuje za pośrednictwem ministra obrony. Do prezydenta należy mianowanie Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. Na wniosek ministra obrony nadaje też określone w ustawach stopnie wojskowe.