Jednak ani premier, ani rząd nie zamierza spełniać oczekiwań prezydenta. Ewa Kopacz stawia sprawę jasno:

Traktuję tę obietnicę, złożoną przez pana prezydenta Dudę, jako obietnicę honorową. To pan prezydent Andrzej Duda powinien wiedzieć, że w budżecie na 2016 roku nie ma pieniędzy na tego rodzaju pomysły - odpowiedziała szefowa rządu.

Prezydent, jeszcze jako kandydat w kampanii wyborczej, obiecywał, że kiedy obejmie najwyższy urząd w kraju, zajmie się przygotowaniem ustawy, która zapewni 500-złotową zapomogę na dziecko. Po wyborach oświadczył jednak, że oczekuje w tej sprawie inicjatywy rządu. - Trzeba przyjąć kryteria dochodowe, stworzyć system realizacji. Jedną rzecz chcę z całą mocą zadeklarować: jeżeli rząd do tego nie przystąpi i nie będzie się na ten program zgadzał, a jasnej deklaracji podjęcia szybkich prac nad tą sprawą nie będzie do końca tego roku, to ja osobiście przystąpię do przygotowania projektu ustawy - oświadczył Andrzej Duda w rozmowie z "Faktem".