Wśród spraw, którymi szefowa rządu chciałaby się zająć, są m.in. kwestie tworzenia nowych miejsc pracy i budowy dróg. Poniedziałek tak jak podczas poprzednich wyjazdów ma być- według zapowiedzi Ewy Kopacz- pracowity. Będziemy wszyscy, całą Radą Ministrów odbywać spotkania, zwykle to jest od 60 do 100 spotkań ministrów i wiceministrów w terenie, to nie będzie dotyczyć tylko i wyłącznie Krakowa - podkreślała.

Wiadomo, że premier pojedzie na miejsce koleją. Poszczególni ministrowie mają zaplanowane własne programy i wizyty. Jedną z ważniejszych będzie udział ministra cyfryzacji Andrzeja Halickiego i szefowej MSW Teresy Piotrowskiej w podpisaniu listów intencyjnych dotyczących współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie Regionalnego Systemu Ostrzegania. To usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach.

Wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak będzie gościł m.in. w Zakładach Mechanicznych Tarnów, które wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a wicepremier Janusz Piechociński spotka się w Krakowie z zarządem Arcellor Mittal Poland. Na początku lipca koncern hutniczy poinformował o wznowieniu przygotowań do remontu wielkiego pieca w krakowskiej hucie.

Po wszystkich spotkaniach ministrowie zdadzą relacje pani premier, by przygotować posiedzenie rządu. W programie znalazł się rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020, nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku".