Zapewnił jednocześnie, że nadal będzie popierał PO.