Projekt zakłada m.in., że Trybunał Konstytucyjny orzeka w pełnym składzie przy obecności co najmniej 13 sędziów, większością 2/3 głosów. Obecnie pełny skład to 9 sędziów, a orzeczenia zapadają większością głosów.

Osoba wybrana na sędziego Trybunału Konstytucyjnego będzie składać ślubowanie marszałkowi Sejmu a nie - jak dotychczas - prezydentowi.

W projekcie PiS znalazł się też zapis, że jeżeli postępowanie wszczęte przed wejściem w życie ustawy nie jest prowadzone przez skład sędziów określony w tej ustawie, postępowanie wszczyna się na nowo. Jeśli więc sprawa, która już jest w toku, wedle nowych zapisów wymaga rozpatrzenia przez pełny skład, jej procedowanie rozpoczyna się od nowa - w pełnym składzie już w nowym rozumieniu.

Zapowiedziana jest również inicjatywa przeniesienia siedziby TK poza Warszawę.

Przedstawicielem wnioskodawców nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest poseł PiS Stanisław Piotrowicz.

Według wcześniejszych zapowiedzi posłów PiS, pierwsze czytanie projektu odbędzie się na środowym porannym posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zbiera się o 10.30.