- Tymczasem okazało się, że jest to dzień dobry dla PiS-u i ważny dla pana prezydenta, bo zapisze się w historii jego prezydentury jako dzień, w którym pan prezydent zrezygnował z bycia prezydentem wszystkich Polaków - dodał poseł PSL.

Marek Sawicki jest zdania, że podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym otwiera PiS-owi szeroko wrota do wprowadzenia innych, ważnych z punktu widzenia ustroju państwa zmian. W tym kontekście wymienił zapowiadane przez PiS projekty ustaw dotyczące prokuratury, mediów publicznych, sądownictwa czy ustawę o policji. "

- To jest droga do wzmocnienia władzy, do jej scentralizowania, niewykluczone, że w kierunku autorytarnym - powiedział poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw".