Poseł Krzysztof Brejza argumentuje, że nowelizacja narusza zasadę prawidłowej legislacji. Przypomina ekspresowe tempo prac nad ustawą, bez uwzględnienia opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Podnosi też zarzut braku vacatio legis. Jak podkreśla jest to sytuacja niebywała w 25-letniej historii demokratycznego państwa prawnego, jakim jest Polska.

Krzysztof Brejza podkreśla, że w opinii Platformy Obywatelskiej na podstawie artykułu 8 konstytucji Trybunał może bezpośrednio na podstawie zapisów konstytucyjnych sprawę rozpoznać. Dodaje, że takie przypadki już były.

Znowelizowana ustawa o Trybunale Konstytucyjnym weszła w życie wczoraj. Podpisana przez prezydenta ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja ustawy o TK zakłada między innymi orzekanie - co do zasady - w składzie pełnym, czyli 13 z 15 sędziów. Orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie tak jak dotąd - zwykłą większością. Rozpatrywanie przez TK wniosków ma następować według kolejności wpływania do Trybunału.

Sejm i Senat przyjęły ustawę w ubiegłym tygodniu. Liczne środowiska prawnicze, a także opozycja parlamentarna apelowała do prezydenta o niepodpisywanie ustawy i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.