- W tym momencie uważam, że decyzja ówczesnego Trybunału była niesłuszna. Oczywiście nie będziemy teraz przywracali uchwały lustracyjnej do życia, ale chciałbym poznać, którzy sędziowie TK byli wówczas agentami służb specjalnych. O odkryciu akt mówił minister Antoni Macierewicz, ówczesny szef MSW - wyjaśnia europoseł.

Uchwałę lustracyjną zgłosił w Sejmie Janusz Korwin-Mikke. Nakazywała ona ówczesnemu ministrowi spraw wewnętrznych ujawnienie nazwisk posłów, senatorów, ministrów, wojewodów, sędziów i prokuratorów będących tajnymi współpracownikami UB i SB w latach 1945-1990. Za zgodną z ustawą zasadniczą uznał ją jeden ówczesny sędzia Trybunału.