Minister kultury dodał, że najprawdopodobniej w podobnej formie resort włączy się w tworzenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

- To nam daje możliwość bezpośredniego finansowania i wspomożenie tych inicjatyw oddolnych - powiedział Piotr Gliński. Wicepremier dodał, że obie placówki znajdują się na liście priorytetowych nowych instytucji muzealnych.

Profesor Piotr Gliński odniósł się też do opinii sceptyków mówiących o tym, że w Polsce mamy zbyt dużo muzeów. Zdaniem ministra kultury, jest zupełnie odwrotnie. Piotr Gliński zauważył, że Polsce na sto tysięcy mieszkańców przypada 2,1 muzeów, podczas gdy w Europie współczynnik ten wynosi 6,8.

Minister kultury powiedział też, że w niedługim czasie podpisane zostanie porozumienie o współprowadzeniu przez ministerstwo Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wicepremier wyjaśnił, że współpraca ma trwać trzy lata, a po tym okresie i wybudowaniu siedziby muzeum będzie już działać samodzielnie.