Frans Timmermans odwiedził Polskę w związku z prowadzoną przez Komisję Europejską wobec Polski procedurą ochrony praworządności, której celem jest zbadanie, czy sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego nie zagraża zasadom praworządności.

Początkiem dialogu dotyczącym wyjścia z kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce powinno być pełne poszanowanie dla wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które powinny być ogłoszone i wdrożone - oświadczył wiceszef Komisji Europejskiej.

Zaznaczył przy tym, że podczas swoich rozmów Warszawie między innymi z szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim, wicepremierem Mateuszem Morawieckim i prezesem Trybunału Konstytucyjnego Andrzejem Rzeplińskim został poinformowany, że "została podjęta przez wszystkie strony próba rozpoczęcia dialogu i znalezienia wyjścia z kryzysu u wokół TK".

"Kwestia istotna i nagląca"

Komisja Europejska zrobi wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć prowadzenie tego dialogu, ale także by stymulować wypracowanie rozwiązania problemu - podkreślił Timmermans. - Jest to kwestia istotna i nagląca - dodał.

Wiceprzewodniczący Komisji zaznaczył, że początkiem tego dialogu powinno być "pełne poszanowanie istniejącego ładu konstytucyjnego, co wymaga, by punktem startu dla dialogu było pełne poszanowanie dla wyroków TK, które powinny być ogłoszone i wdrożone".

To powinno być punktem startu na rzecz wypracowania długofalowych, trwałych rozwiązań tego konfliktu - podkreślił Timmermans.

Dziennikarze pytali go, jakie rekomendacje przedstawi Komisji Europejskiej dotyczące sytuacji w Polsce, i kiedy spodziewa się kolejnych spotkań z polskimi władzami.

Mam nadzieję, że będę w Polsce ponownie za dwa tygodnie, zachęcony dialogiem, który jest prowadzony zarówno z rządem Rzeczypospolitej, jak również z Trybunałem Konstytucyjnym. Chcę kontynuować ten dialog i chcę jutro złożyć raport przed kolegium komisarzy, że pierwsza wizyta w Polsce jest zachęcająca. Wiele jeszcze musi być uczynione, by dialog, do którego wszyscy dążą, przyniósł owoce - powiedział.

Będzie rozmowa z Szydło?

Wyraził nadzieję, że uda mu się ponownie spotkać z przedstawicielami rządu, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przedstawicielami kręgów akademickich.

Publikowanie i stosowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego powinno być podstawą do wypracowania stałego rozwiązania. Komisja jest przekonana, że niezbędne jest wspieranie tego działania. Będę doradzał kolegium, żeby kontynuować działania, które zostały podjęte, i rozmawiać bezpośrednio z władzami. Dzisiaj uzgodniliśmy, że jest bardziej skutecznie, żeby dialog był prowadzony twarzą w twarz, a nie za pomocą korespondencji - podkreślił wiceszef KE.