Jak powiedział dziennikarzom Woś po spotkaniu, miało ono charakter typowo roboczy i przebiegło „w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze”.

Zdaje się, że nic istotnego nie wniosło z tej racji, że wszystkie te wątki były poruszane, zarówno ze strony Komisji Weneckiej, jak i ze strony ministerstwa na innych spotkaniach - dodał Woś.

Podkreślił, że rozmawiano też o sytuacji sędziów w Turcji. - Członkowie Komisji wyrazili pewne zaniepokojenie tą sytuacją. Mówili, że sami mają wielu znajomych sędziów, o których dochodzą sygnały, że być może są przetrzymywani - powiedział Woś. Dodał, że strona polska podzieliła to zaniepokojenie.

Delegacja KW składa wizytę w Polsce w poniedziałek i wtorek, w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia zostanie następnie przyjęta na plenarnym posiedzeniu Komisji w Wenecji 14 października. Jest to już trzecia opinia KW na temat polskiej ustawy wydana w ciągu siedmiu miesięcy. Wcześniej zajęła się, oprócz TK, także ustawą o policji, która zmienia zasady inwigilacji.

Przed południem delegacja spotkała się z przedstawicielami Senatu; była też w Sądzie Najwyższym. Po południu spotka się jeszcze z przedstawicielami Sejmu i RPO.