Na pytanie, czy Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki, przecząco odpowiedziało 52 proc. ankietowanych, a twierdząco – 27 proc. 21 proc. wskazało odpowiedź "Nie wiem".

Sondaż na zlecenie "Super Expressu" przeprowadzono 10-11 października na próbie 1083 dorosłych Polaków.