Nie ma żadnej możliwości prawnej, aby dokonywać reasumpcji, czy powtarzać głosowania nad ustawą budżetową. Tego nie przewiduje ani regulamin Sejmu, ani żadne inne przepisy, więc ta sprawa jest definitywnie zamknięta - powiedział Terlecki nawiązując do głosów klubów opozycyjnych domagających się powtórzenia tego głosowania.

Terlecki dodał, że na temat prawidłowości głosowań, które odbyły się 16 grudnia w Sali Kolumnowej są przygotowane ekspertyzy i marszałek Sejmu Marek Kuchciński "zapewne będzie je przedstawiał w przyszłym tygodniu".