Rekomendacja od redakcji lub wydawcy to warunek dostępu do akt IPN dla dziennikarzy, a od pracowników naukowych - dla osób nie będących naukowcami. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego, autora skargi na te zapisy ustawy o IPN, ograniczają one konstytucyjną wolność prasy i swobodę badań naukowych.

>>> Rozmowa z Januszem Kochanowskim, Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Według prokuratury i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, uchylenie tych zapisów spowodowałoby szerokie otwarcie archiwów IPN wraz z "danymi wrażliwymi", które nie powinny być ogólnie dostępne. Trybunał uznał te racje.