"Oświęcim nie był obozem zagłady, lecz obozem pracy. Żydzi, Cyganie i inni byli tam niszczeni ciężką pracą; zresztą nie zawsze ciężką i nie zawsze byli niszczeni" - Ryszard Bender, 6 lutego 2000 r. na antenie Radia Maryja.

"Pogrom kielecki został przygotowany przez sowiecką i polską bezpiekę. Chodziło o zabicie kilkudziesięciu Żydów tylko po to, by świat mówił o polskim antysemityzmie, a zapomniał o sfałszowanym kilka dni wcześniej referendum" - Jerzy Robert Nowak, 2 marca 2008 r. po wykładzie, jaki wygłosił we wrocławskim kościele Najświętszej Marii Panny

"1 maja 2004 roku Polska, podobnie jak inne państwa Europy Środkowej, została przyłączona do Unii Europejskiej, w której wiodącą rolę odgrywają Niemcy. W ten sposób Niemcy po 90 latach doprowadziły do zwycięstwa I wojnę światową. Jeśli porównamy cele wojenne Niemiec z tamtej wojny i stan, jaki wytworzył się w Europie Środkowej po 1 maja 2004 roku, to nie możemy oprzeć się wrażeniu daleko idącej zbieżności. Cele Cesarstwa Niemieckiego w Europie Środkowej i Wschodniej można zamknąć w jednym słowie: Mitteleuropa" - Stanisław Michalkiewicz, tygodnik "Najwyższy Czas!", 14 lipca 2006 roku.