O tym, że rząd za "o wiele za późno" dostrzegł skutki kryzysu finansowego na Zachodzie dla Polski, jest przekonany co trzeci z badanych, a że "trochę za późno" - 42 procent. W sumie ponad 70 procent badanych uważa, że rząd zaspał i tylko 15 procent uważa jego działania za prawidłowe.

>>> Polacy umacniają się w przekonaniu, że rząd robi za mało

Dwóch na trzech ankietowanych jest zdania, że nie dość, iż działania rządu były spóźnione, to i teraz nie robi mniej niż powinien, aby przeciwdziałać kryzysowi. W opinii pięciu procent ankietowanych rząd robi "więcej niż powinien"; zdaniem 22 procent - robi tyle, ile powinien.

Również dwie trzecie badanych opowiada się za wzmacnianiem związków z gospodarką Zachodu i za wzmocnieniem kontroli państwa nad gospodarką (61 proc.), a tylko nieliczni (7 proc.) sądzą, że związki z Zachodem i kontrolę ze strony państwa (11 proc.) trzeba osłabiać. 51 proc. badanych opowiada się za wzmacnianiem zarówno związków z Zachodem, jak i kontroli państwa.

Poparcie dla wzmacniania związków z gospodarką Zachodu rośnie wraz z wykształceniem.

Sondaż przeprowadzony był w dniach 5 - 8 lutego wśród 1003 osób od 15 roku życia.