Z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że generał jest członkiem rady warszawskiej Fundacji Sławek oraz pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji im. Hansa Christiana Kofoeda z Siedlec - pisze "Rzeczpospolita". Jego nominacja na stanowisko dyrektora generalnego Służby Więziennej czeka właśnie na podpis premiera Donalda Tuska.

Oba podmioty w 2008 r. otrzymały z Ministerstwa Sprawiedliwości dofinansowanie po 100 tys. zł. To pieniądze pochodzące z tzw. funduszu pomocy postpenitencjarnej, które są przeznaczone na pomoc skazańcom w rozpoczęciu nowego życia po wyjściu na wolność.

Przyznawaniem pieniędzy z tego funduszu zajmuje się Rada Główna do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", generał Nasiłowski zasiadał w jej władzach do 30 czerwca 2008 r. Nasiłowski był członkiem rady, gdy wpłynęły do niej wnioski o przyznanie funduszy zarówno od Fundacji Sławek, jak i od siedleckiego Stowarzyszenia Kofoeda.

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że generał nie brał udziału w procedurze przyznawania dotacji - podaje "Rz".