Pierwszą - bezskuteczną - próbę sformowania nowego rządu po wyborach 4 czerwca 1989 r. podjął szef MSW. gen. Czesław Kiszczak. Jednak po porozumieniu "Solidarności" z ZSL i SD i zawarciu porozumienia koalicyjnego między nimi, 19 sierpnia prezydent Wojciech Jaruzelski przyjął rezygnację Kiszczaka i powierzył misję tworzenia rządu Tadeuszowi Mazowieckiemu.

>>> 4 czerwca. Politycy zawiedli. Polacy nie

24 sierpnia 1989 r. Mazowiecki wystąpił przed Sejmem. Zadeklarował, że jego gabinet będzie "rządem koalicji na rzecz gruntownej reformy państwa", a on sam chce być premierem "rządu wszystkich Polaków, niezależnie od ich poglądów i przekonań".

Sejm - 378 głosami, przy 4 przeciw i 41 wstrzymujących się - powołał Tadeusza Mazowieckiego na premiera. Dw atygodnie późńiej przedstawił skład swojego gabientu.

Znalazło się w nim 24 ministrów: 12 z Solidarności, po 4 z PZPR i ZSL, 3 z SD i jeden niezależny. Rząd uzyskał poparcie 402 posłów, 13 wstrzymało się od głosu. Przeciwnych głosów nie było.