Władze izraelskie zakończyły ostatnio wyburzanie fragmentu muru ośmiometrowej wysokości, zagradzającego Palestyńczykom dostęp do tego terenu, który początkowo został oddany we władanie mieszkańcom sąsiadujących z Bilin osiedli żydowskich.

Radość z powodu odzyskania 60 hektarów terenu demonstrował tłum złożony z około 500 Palestyńczyków, wśród których była grupa aktywistów izraelskich organizacji opozycyjnych i cudzoziemców. Wydarzeniu przyglądali się z pewnej odległości mieszkańcy pobliskich osiedli żydowskich.

Palestyńczycy rozpoczęli walkę o odzyskanie utraconego terenu przed sześciu laty. Zaskarżyli do Sądu Najwyższego Izraela budowę fragmentu muru, który "odciął" owe 60 ha od terytorium Bilin. Jednocześnie od sześciu lat odbywały się co piątek demonstracje palestyńskich mieszkańców Bilin domagających się zwrotu ziemi.

Teren odzyskany przez Palestyńczyków znajduje się na Zachodnim Brzegu Jordanu w tzw. strefie C, czyli na obszarze pozostającym pod całkowitą izraelską administracją wojskową i cywilną.