Przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów sił zbrojnych USA admirał Mike Mullen podpisał w Pekinie z szefem sztabu armii chińskiej gen. Chenem Bingde porozumienie przewidujące także przeprowadzenie latem 2012 roku wspólnych ćwiczeń w zakresie pomocy humanitarnej i akcji ratowniczych.

Mają być wzmocnione kontakty przedstawicieli obydwu armii.

"Wszystkie te inicjatywy mają związek z prawdziwymi wyzwaniami i zagrożeniami bezpieczeństwa naszych krajów nie tylko na szczeblu regionu azjatyckiego ale i całej planety" - powiedział admirał Mullen. Dodał, że Chiny, tak jak i USA "chcą najlepszych i ścisłych wzajemnych kontaktów".