Podczas spotkania z wiernymi papież podsumował zakończony synod biskupów na temat nowej ewangelizacji.

Po polsku powiedział: synod przypomniał, że nowa ewangelizacja jest zadaniem nas wszystkich, domaga się od nas wzrostu w gorliwości, odrodzenia życia sakramentalnego, powrotu do praktyk religijnych ze strony tych, którzy oddalili się od Kościoła, głoszenia orędzia Chrystusa wszystkim, którzy Go jeszcze nie znają.

Niech Boży Duch ożywi nasze serca mocą wiary, obudzi potrzebę trwania w bliskości z Bogiem. Na realizację tych ważnych zadań z serca wam błogosławię - mówił papież do Polaków.

W przemówieniu po włosku Benedykt XVI podkreślił: nowa ewangelizacja nie jest naszą inwencją, ale dynamizmem, który rozwinął się w Kościele od lat 50. minionego wieku, kiedy okazało się, że kraje pradawnej tradycji chrześcijańskiej stały się terenami misji.

Wcześniej podczas porannej mszy w bazylice świętego Piotra z okazji zamknięcia synodu papież stwierdził w homilii, że w regionach dawno temu zewangelizowanych "światło wiary osłabło", a "ludzie oddalili się od Boga".

Osoby, które utraciły więc wielkie bogactwo, utraciły wzniosłą godność - nie wynikającą z sytuacji ekonomicznej czy władzy doczesnej, lecz chrześcijańskiej - straciły pewne i stabilne ukierunkowanie życia i stali się, często nieświadomie, ludźmi żebrzącymi o sens swej egzystencji - dodał.

Wskazał, że nowa ewangelizacja dotyczy całego życia Kościoła, którego zadaniem jest głoszenie orędzia zbawienia ludziom, nie znającym Jezusa Chrystusa.

Benedykt XVI przypomniał, że podczas synodu skonstatowano, iż istnieje wiele środowisk w Afryce, Azji i Oceanii, których mieszkańcy niecierpliwie oczekują, czasami nie będąc tego w pełni świadomi, pierwszego spotkania z Ewangelią.

Wezwał do modlitwy, aby rozbudzony został w Kościele odnowiony dynamizm misyjny.

Globalizacja spowodowała znaczące przemieszczenia ludności; jednakże pierwsze głoszenie konieczne jest także w krajach zewangelizowanych już dawno temu. Wszyscy ludzie mają prawo do poznania Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii; temu właśnie odpowiada obowiązek chrześcijan, wszystkich chrześcijan - kapłanów, zakonników i świeckich - by głosić Dobrą Nowinę - powiedział papież.

Mówił też o występującym na wszystkich kontynentach, zwłaszcza w krajach zlaicyzowanych zjawisku odchodzenia przez osoby ochrzczone od zasad życia, zgodnych z wymogami chrztu. Dodał, że Kościół zwraca na nie szczególną uwagę po to, aby na nowo spotkały Jezusa Chrystusa i ponownie odkryły radość wiary oraz powróciły do praktyki religijnej we wspólnocie wiernych.

Benedykt XVI zapewnił: Oprócz nadal posiadających swą wartość tradycyjnych metod duszpasterskich, Kościół usiłuje posługiwać się także nowymi metodami, dbając jednakże o nowy język, dostosowany do różnych kultur świata, proponując prawdę Chrystusa w postawie dialogu i przyjaźni, która ma swe oparcie w Bogu. Wspomniał o nowych inicjatywach "kreatywności duszpasterskiej", podejmowanych w różnych krajach i wielkich metropoliach po to, aby dotrzeć do osób, które oddaliły się od Kościoła lub poszukują sensu życia.

Na zakończenie papież wezwał wiernych: Usuńmy niepamięć o prawdzie, niewiedzę: i usuwając ciemności, które przeszkadzają nam widzieć, jak mgła dla oczu, kontemplujmy prawdziwego Boga; ponieważ nad nami, pogrążonymi w mrokach, więźniami cieniów śmierci zajaśniało światło z nieba, czystsze od słońca, słodsze od życia na tym świecie.

W synodzie biskupów na temat nowej ewangelizacji udział wzięła rekordowa liczba uczestników: 262 ojców synodalnych, w tym 103 z Europy i 63 z obu Ameryk. Było także 45 ekspertów. Przybyło 15 delegacji innych kościołów, między innymi zwierzchnik Kościoła anglikańskiego arcybiskup Rowan Williams.