"Biorąc pod uwagę nadużycia władzy i nadmierną rolę pieniędzy w tych wyborach, wydaje się, że nastąpił regres w procesie demokracji na Ukrainie" - oświadczyła w komunikacie wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Walburga Habsburg Douglas, która stała na czele krótkoterminowej misji obserwacyjnej OBWE. 

Niektóre aspekty niedzielnych wyborów parlamentarnych na Ukrainie są krokiem wstecz w porównaniu z poprzednimi wyborami - oświadczyła w poniedziałek w Kijowie misja obserwacyjna OBWE. Wskazała ona w szczególności na nadużywanie administracji państwowej przez rządzącą Partię Regionów, brak przejrzystości kampanii wyborczej i finansowania partii, a także na brak zrównoważonej informacji w mediach