Okres „sede vacante” rozpocznie się w Kościele o godzinie 20.00, ale przygotowania do wyboru nowego papieża rozpoczęły się już kilka dni temu. Jak mówi Polskiemu Radiu ksiądz Paweł Ptasznik z watykańskiego Sekretariatu Stanu, intensywne prace trwają w miejscach, w których kardynałowie będą obradować oraz mieszkać.

Kaplica Sykstyńska, gdzie będą toczyć się obrady, została wyłączona z ruchu turystycznego. Podobnie Dom świętej Marty, gdzie kardynałowie będą mieszkać. Stali mieszkańcy już go opuścili - powiedział ksiądz Ptasznik.

Według konstytucji apostolskiej wydanej przez Jana Pawła II, konklawe powinno rozpocząć się między piętnastym a dwudziestym dniem po ustąpieniu lub śmierci papieża. W ostatnich dniach Benedykt XVI zdecydował jednak, że termin ten może zostać przyspieszony. Watykaniści przypuszczają, że konklawe rozpocznie się około 10 -15 marca.