W tej samej sali, ale w nieco szerszym gronie kardynałowie kontynuują rozpoczętą w poniedziałek dyskusję. Jest wśród nich już 107 elektorów, czyli uprawnionych do udziału w konklawe. Brakuje zatem zaledwie ośmiu.

O tym, że jego termin wyboru papieża jest bliski, świadczy zapowiedź zamknięcia Kaplicy Sykstyńskiej, która wyłączona zostanie od jutra z trasy zwiedzania Muzeów Watykańskich. Zwraca się uwagę, ze kardynałowie wchodzący rano do Watykanu nie byli już tak rozmowni jak wczoraj. Złożyli bowiem przyrzeczenie, że zachowają w tajemnicy wszystko, co mówi się na sali obrad.

Zakończą się one dziś już wczesnym popołudniem, po czym będzie tradycyjne już spotkanie z rzecznikiem prasowym księdzem Federico Lombardim.