Osiem bunkrów było dotąd ukrytych pod warstwami piasku. Niektóre z nich - jak donoszą media - zostały nawet przesunięte przez morze na przybrzeżne płycizny.

Niemiecka okupacja Danii pozostawiła po sobie na plażach niemal 600 takich budowli. W ostatnich 70 latach część z
nich zsunęła się z nadmorskich wydm na plaże.

Bunkry w różnym stopniu zostały zniszczone przez morskie fale. Wykruszający się beton odsłaniał stalowe pręty zbrojeniowe, które zakopane w piasku plaż czy leżące na dnie przybrzeżnych wód stanowią zagrożenie dla ludzi.

W ostatnich latach co roku dochodziło z ich powodu do poważnych wypadków.

Do likwidacji przeznaczono 100 bunkrów blokujących plaże. Koszt tej operacji jest obliczany niemal na milion czterysta tysięcy euro.