Wiadomość o tym otrzymały niedawno nuncjatury apostolskie, a za ich pośrednictwem wszystkie episkopaty. Dziś ogłosił ją watykański sekretariat stanu. Na zakończenie specjalnej noty podkreśla się, że decyzja papieża Franciszka jest dalszym uproszczeniem kościelnej nomenklatury.

Proces ten zapoczątkował Paweł VI w 1968 roku, gdy honorowych tytułów dla księży było aż czternaście. Obserwatorzy orzekli, że decyzja jest elementem reformy duchowieństwa oraz walki z karierowiczostwem w Kościele.

Nie ukrywają jednak, iż spodziewali się, że papież Argentyńczyk zacznie ją "od góry", eliminując na przykład tytuły eminencji i ekscelencji, przysługujące kardynałom i biskupom. Nie wykluczano też rezygnacji przez papieża z tytułu Ojciec Święty.