Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało władze Ukrainy do zaprzestania przemocy i przestrzegania praw człowieka. W przypadku zaostrzenia sytuacji zaproponowano rozważenie wprowadzenia sankcji wobec władz w Kijowie.

Za zaistniałą sytuację na Ukrainie, posłowie w pełni obwiniają ukraiński parlament oraz prezydenta Janukowycza, który zatwierdził prawo, ograniczające podstawowe swobody obywateli. Zgromadzenie poparło propozycje sekretarza generalnego Thorbiorna Jaglanda powołania niezależnej grupy ekspertów, która wskaże sprawców i wyjaśni przebieg tragicznych wydarzeń na Majdanie. Wezwano obie stron konfliktu, by wyznaczyły swoich przedstawicieli do tej grupy śledczej.

Biorąc pod uwagę naciski wywierane przez Rosję, Zgromadzenie Parlamentarne wezwało Moskwę do zaniechania stosowania wobec państw posowieckich doktryny "strefy wpływów". Ponadto zaleciło, by w przypadku dalszego łamania praw człowieka na Ukrainie rozważono zawieszenie prawa głosu delegacji ukraińskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym.