Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało władze Ukrainy do zaprzestania przemocy i przestrzegania praw człowieka. W przypadku zaostrzenia sytuacji zaproponowano rozważenie wprowadzenia sankcji wobec władz w Kijowie.

Biorąc pod uwagę naciski wywierane przez Rosję, Zgromadzenie Parlamentarne wezwało Moskwę do zaniechania stosowania wobec państw posowieckich doktryny "strefy wpływów". Ponadto zaleciło, by w przypadku dalszego łamania praw człowieka na Ukrainie rozważono zawieszenie prawa głosu delegacji ukraińskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym.