W odezwie do narodu, którą zamieszczono na stronie prezydenta, Wiktor Janukowycz napisał, że spełnił wszystkie obietnice. Zarzucił liderom opozycji, że odrzucając projekt amnestii zaogniają sytuację w kraju. Opozycja nadal pogarsza sytuację, wzywając ludzi, aby stali na mrozie w imię ambicji politycznych niektórych przywódców - stwierdził prezydent.

W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej prezydenta napisano, że władze spełniły wszystkie warunki konieczne do znalezienia pokojowego wyjścia z sytuacji. Teraz czas na działania opozycji, która - zdaniem Wiktora Janukowycza - obecnie raczej zaostrza konflikt i nie myśli o cierpiących na mrozie ludziach, a o własnych notowaniach.

Wczoraj ustawa amnestyjna została uchwalona jedynie głosami Partii Regionów, ugrupowania opozycyjne głosowały za jej odrzuceniem. Oponenci władz chcieli, żeby amnestia była bezwarunkowa. Szef państwa naciskał jednak, aby warunkiem jej obowiązywania było opuszczenie przez demonstrantów budynków użyteczności publicznej. Przyjęto projekt prezydenta.