Według resortu, grupy demonstrantów przemieszczają się do siedziby Rady Najwyższej, gdzie odbywa się posiedzenie. Mają być na nim przyjęte zawarte w nocnym porozumieniu rozwiązania w celu zakończenia kryzysu na Ukrainie