Po ogłoszeniu wyników głosowania deputowani wstali i odśpiewali ukraiński hymn.

Konstytucja z 2004 roku znacznie zmniejsza uprawnienia prezydenta na rzecz parlamentu.

Ukraiński parlament przyjął również prawo o zakazie prześladowania i karania osób uczestniczących w protestach. Od odpowiedzialności karnej zwolnieni są aresztowani, ale też ci, wobec których mogłyby być wytoczone postępowania