Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucje o zwiększeniu pomocy humanitarnej dla Syrii. Dokument zawiera też wezwanie do zaniechania działań zbrojnych przeciwko cywilom. Poprzednie trzy projekty rezolucji w sprawie Syrii, które zawierały potępienie reżimu Baszara al-Asada i groziły sankcjami wobec tego kraju, były blokowane przez Moskwę i Pekin. Przyjęty dziś dokument takich zapisów nie zawiera i zarówno Rosja, jak i Chiny głosowały za jego przyjęciem.

Rezolucja zobowiązuje obie strony konfliktu do tego, by natychmiast i bezwarunkowo umożliwiły bezpieczne dostarczenie pomocy humanitarnej dla poszkodowanych w wojnie domowej. W wypadku niespełnienia tego postulatu, Rada Bezpieczeństwa grozi niesprecyzowanymi konsekwencjami.

Po głosowaniu sekretarz generalny ONZ Ban Ki Moon wyraził radość z powodu jej uchwalenia. W jego wypowiedzi była jednak również gorycz. Ta rezolucja nie powinna być konieczna. Pomoc humanitarna jest gwarantowana przez prawo międzynarodowe" - oświadczył Ban Ki Moon, który w ciągu 30 dni ma przedstawić raport, w którym stwierdzi, czy strony konfliktu, a szczególnie rząd Baszara al-Asada, podporządkowały się decyzji Rady Bezpieczeństwa.