Niedługo po tym, jak prezydent Władimir Putin oświadczył, że Rosja nie wysłała swoich wojsk na Krym, Barack Obama i Angela Merkel powtórzyli, że Rosja naruszyła integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Przywódcy USA i Niemiec zgodzili się co do konieczności złagodzenia konfliktu, między innymi poprzez rozmieszczenie międzynarodowych obserwatorów oraz doprowadzenie do bezpośrednich rozmów między Rosją a Ukrainą.

Pieniądze z pożyczek na ten cel będą przeznaczone między innymi na walkę z korupcją oraz ochronę najbiedniejszych Ukraińców przed skutkami trudnych reform gospodarczych jakie czekają ten kraj.