Przedstawiciele szefów dyplomacji 47 państw Rady Europy podkreślili, że referendum zostało przeprowadzone z naruszeniem prawa. Ponadto stwierdzili, że obecny kryzys musi być rozwiązany na drodze pokojowej, w pełnej zgodności z międzynarodowym prawem.

Komitet Ministrów Rady Europy wyraził solidarność z Ukrainą i jej obywatelami. Wezwał władze w Moskwie do nawiązania bezpośredniego dialogu z rządem Ukrainy. Poparł też inicjatywę sekretarza generalnego Thorbjorna Jaglanda o udzieleniu Ukrainie technicznego wsparcia we wprowadzaniu demokratycznych reform.

Przeciwko przyjęciu decyzji Komitetu Ministrów głosowali ambasadorowie Rosji i Armenii.

Kolejne posiedzenie w sprawie sytuacji na Ukrainie odbędzie się 2 kwietnia.