W Zgromadzeniu Ogólnym sto państw poparło treść rezolucji, 11 było przeciw m.in. Rosja, Białoruś, Korea Północna i Armenia.

W tekście, który opracowali Ukraińcy, czytamy, że referendum "nie jest ważne i nie może stwarzać podstawy do jakichkolwiek zmian statusu Autonomicznej Republiki Krymu oraz miasta Sewastopol".

Rezolucje przyjmowane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ nie są wiążące. Są jednak ważnym sygnałem politycznym i pokazują, że Moskwa nie ma szerszego poparcia dla swych działań.