Syn Wiktora Janukowycza znalazł się, po wybuchu konfliktu na Ukrainie, na liście osób, na które nałożono międzynarodowe sankcje.

Znany jest z prowadzenia szerokich interesów na Ukrainie oraz za granicą.