Ukraińskie władze są gotowe do ustępstw wobec separatystów. Rządzący zapowiadają, że rosyjski będzie miał w niektórych regionach status języka oficjalnego, a obwody otrzymają finansową i gospodarczą autonomię. Premier Arsenij Jaceniuk podkreślił, że propozycje mają na celu rozwiązanie trwającego kryzysu politycznego wywołanego przez wspieranych przez Moskwę separatystów. Chcemy, aby na Ukrainie zapanowała zgoda - podkreślił szef rządu. W przedstawionych przez premiera Arsenija Jaceniuka i przewodniczącego parlamentu, pełniącego obowiązki prezydenta, Ołeksandra Turczynowa propozycjach przewidziano, że ukraiński pozostanie jedynym językiem państwowym, a rosyjski otrzyma status "oficjalnego" w regionach, gdzie mieszkają duże grupy osób mówiących w tym języku. Rządzący zapowiadają przy tym, że nie będzie prześladowań osób protestujących na wschodzie kraju. Warunkiem amnestii jest oddanie broni i opuszczenie zajętych budynków użyteczności publicznej.

Rząd chce także rozpocząć reformę konstytucyjną, która rozszerzy pełnomocnictwa regionów. Zostaną zlikwidowane bezpośrednie przedstawicielstwa władz centralnych w obwodach i gminach (rejonach). Premier Arsenij Jaceniuk zapowiedział przy tym, że rządzący w Kijowie są gotowi do wprowadzenia zmian do kodeksów podatkowego i budżetowego, tak aby więcej pieniędzy pozostawało w regionach.