Dokument pomoże uregulować status imigrantów, którzy do tej pory przez wiele lat musieli czekać na rosyjskie paszporty. Najważniejsze warunki, które muszą spełnić to: zrzeczenie się obywatelstwa innego kraju i posługiwanie się na co dzień językiem rosyjskim.

Muszą też mieszkać w granicach Federacji Rosyjskiej, choć tu ustawodawca nie określił żadnych terminów. Stopień znajomości języka rosyjskiego będzie określać specjalna komisja, działająca przy Federalnej Służbie Migracyjnej. Nie potrzebne będzie spotkanie z komisją, jeśli ktoś sam lub jego krewni w linii prostej mieszkali na terytorium Imperium Rosyjskiego lub Związku Radzieckiego. 

Ustawa zakłada uproszczoną procedurę wjazdu do Rosji, dla obcokrajowców spełniających te warunki, którzy zadeklarują przyjęcie rosyjskiego obywatelstwa. Zdaniem ekspertów w ten sposób Rosja chce złagodzić skutki poważnego niżu demograficznego. Statystyki wskazują, że za 15 do 20 lat imigranci, którzy otrzymali rosyjskie obywatelstwo będą stanowić aż połowa obywateli Federacji Rosyjskiej.

Podobną procedurę nadawania obywatelstwa wykorzystywały już inne kraje Europy. Między innymi w latach 90 XX w. władze Austrii uprościły na kilka lat przepisy dotyczące nadawania rodzin tych osób, które mieszkały w cesarstwie Austriacko - Węgierskim.