Odpowiadając na pytania agencji Interfax - szef MSZ Rosji wezwał ukraińskie władze do jak najszybszego przeprowadzenia reform konstytucyjnych. 

W opinii rosyjskiego dyplomaty, ludzie którzy siłą przejęli władzę w Kijowie podejmują takie działania, które naruszają porozumienie przyjęte przez: Ukrainę, Rosję, Unię Europejską i USA.

Ławrow jest oburzony, że ustalenia z Genewy o złożeniu broni przez zbrojne formacje, nie są egzekwowane. Wskazuje między innymi na odziały kijowskiego Majdanu. Rosyjski minister zarzucił również władzom Ukrainy odwlekanie przeprowadzenia reformy konstytucyjnej. Ławrow podkreślił, że we wschodnich i południowych regionach Ukrainy trwa „wybuch narodowego niezadowolenia”.

Jego zdaniem mieszkańcy tych regionów nie potrafią zrozumieć dlaczego władze w Kijowie nie zrobią porządku z ekstremistami. Ławrow przyznał, że postanowienia z Genewy nie zawierają żadnych ram czasowych, ale jak podkreślał, działać należy natychmiast. 

W genewskim spotkaniu w ubiegłym tygodniu, brali udział przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Wszystkie strony zgodziły się na podjęcie kroków w sprawie deeskalacji sytuacji na Ukrainie. Według ustaleń, wszystkie uzbrojone grupy na terenie Ukrainy mają zostać rozwiązane, a okupujący budynki administracyjne i użyteczności publicznej lub place mają rozejść się do domów. Osoby, które dostosują się do tych zaleceń mają mieć zagwarantowaną amnestię. Nadzór nad realizacją porozumienia ma przejąć misja OBWE. f