Separatyści zdobyli kontrolę nad miejskim komisariatem milicji w Kostiantyniwce w obwodzie donieckim. Tymczasem władze obwodu wystąpiły z nową inicjatywą, która ma uspokoić sytuację w regionie.

Tymczasem gubernator obwodu donieckiego Serhij Taruta spotkał się z pełniącym obowiązki prezydenta Ołeksandrem Turczynowem. Przekazał on propozycję przeprowadzenia referendum, która była zatwierdzona wczoraj w czasie posiedzenia donieckich władz lokalnych. Pytania mają dotyczyć przekazania im dodatkowych pełnomocnictw i utworzenia straży miejskiej. Według Serhija Taruty, głosowanie mogłoby odbyć się razem z wyborami prezydenckimi 25 maja i rozładowałoby napięcie. Już wcześniej rządzący w Kijowie zapowiadali, że są gotowi do decentralizacji władzy. Wydaje się jednak, że odwlekają ostateczną decyzję w tej sprawie.