W ratuszu w Gorłówce w obwodzie donieckim jest około 20 separatystów. Są uzbrojeni. Kontrolują też miejscową komendę milicji. Z kolei w miejscowości Krasnyj Łucz w obwodzie ługańskim nad radą miejską powieszono rosyjską flagę. Już w piątek miejscowi radni wyrazili swoje poparcie dla separatystów

Wczoraj prorosyjscy bojownicy w Ługańsku zajęli radę obwodową, centrum telewizyjne oraz budynek prokuratury. Wcześniej zajęli siedzibę Służbę Bezpieczeństwa. Milicja nie reagowała, a żołnierze Gwardii Narodowej po negocjacjach wrócili do koszar.

Celem prosyjskich separatystów jest obecnie przejęcie jak największej liczby budynków rad miejskich i obwodowych. Ma to uniemożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich planowanych na Ukrainie na 25 maja.

Separatyści chcą także przeprowadzić niezgodne z konstytucją referendum w sprawie legalizacji samozwańczych Republik Ludowych powołanych w obwodach charkowskim, donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy.