Wyłonienia w przedterminowych wyborach nowej Rady Najwyższej Ukrainy oraz oczyszczenia struktur siłowych kraju z ludzi niekompetentnych oraz skorumpowanych żądali na kijowskim Majdanie zgromadzeni na niedzielnym wiecu ludzie. Wiec zgromadził znacznie mniej uczestników, niż w czasie dużej aktywności Majdanu.

Na wiecu przedstawiono żądania skierowane do najwyższych władz kraju. Poza żądaniami zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa w dokumencie przyjętym przez Majdan mówi się przygotowaniu nowej konstytucji, rozwiązaniu parlamentu i wyłonieniu w wyborach nowego.
Szczególnie ta ostatnia sprawa była mocno akcentowana na Majdanie: Rada Najwyższa powinna zrobić tylko jedną rzecz - przygotować nowe prawo wyborcze, a potem się rozejść. W przeciwnym wypadku zostanie wyniesiona.
Mówiono także o decentralizacji kraju i budżetu oraz rozwoju samorządności lokalnej. Ważnym elementem kierowanego do władz pisma są żądania o charakterze społecznym - zapewnienie sprawiedliwości i równości wśród obywateli oraz rozwijanie edukacji patriotycznej i szerzenie rzetelnej wiedzy o relacjach ukraińsko-rosyjskich w przeszłości.

Mówcy przemawiający ze sceny dużo miejsca poświęcili fatalnemu stanowi ukraińskich sił zbrojnych - żądali ujawnienia nazwisk ludzi winnych upadku armii, wskazania winnych. Kwestia rozliczenia 100 dni rządu Arsenija Jaceniuka była tematem powracającym w wielu wystąpieniach.