Ekolodzy przyjęli to stanowisko z zadowoleniem. Jak tłumaczą, dalsze bazowanie na energii pozyskiwanej z węgla kamiennego, brunatnego, czy ropy naftowej prowadzi do negatywnych zmian klimatycznych.

W raporcie komitet finansowy Rady wyjaśnia, że przeanalizowano kryteria etyczne inwestowania w dalsze wydobycie paliw kopalnych. Uznano, że Światowa Rada Kościołów nie powinna się w to angażować.

Choć sama Rada nie dysponuje znacznymi środkami, to Kościoły w niej zrzeszone mogą pochwalić się dużymi zdolnościami inwestycyjnymi - np. Kościół Anglikański ma 5,5 miliarda funtów.

Do Światowej Rady Kościołów należą między innymi kościoły protestanckie, anglikańskie i starokatolickie.