Zainteresowanie wydarzeniami na Ukrainie pozostaje bardzo duże - ponad dwie trzecie Polaków (68 procent) śledzi informacje dotyczące sytuacji w tym kraju. Od marca, kiedy doszło do obalenia Wiktora Janukowycza, notujemy jednak systematyczny spadek zainteresowania. W marcu zainteresowanie Ukrainą deklarowało ponad 90 procent badanych.

Obecnie niemal połowa Polaków (48 procent) popiera zwolenników integralności terytorialnej Ukrainy, czterech na stu (4 procent) sympatyzuje ze zwolennikami odłączenia wschodniej części tego kraju, a ponad dwie piąte (42 procent) dystansuje się od obu stron.

W porównaniu z sondażem ubiegłorocznym znacząco poprawiła się ocena stosunków polsko­-ukraińskich. Obecnie niemal dwie piąte Polaków (37 procent) ocenia dobrze stosunki polsko-ukraińskie. Jednocześnie zmniejszył się o połowę odsetek tych, którzy postrzegają te stosunki jako złe (z 15 procent do 7 procent). Ponad dwie piąte badanych (43 procent) uważa, że są one przeciętne - ani dobre, ani złe. 

Badanie przeprowadzono między 3 a 9 lipca 2014 roku na liczącej 943 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.