O g.16.00 rozpoczęła się ceremonia uczczenia ofiar z udziałem m.in. premiera Marka Rutte, króla Wilhelma Aleksandra, królowej Maximy i krewnych ofiar.