Pieniądze mają być przeznaczone na zapewnienie schronienia, jedzenia, wody, opieki zdrowotnej oraz wsparcia psychologicznego dla społeczności dotkniętych przez ukraiński konflikt. 


Georgijewa poinformowała również o dodatkowym wsparciu dla Iraku. Chodzi o dodatkowych 5 milionów euro. Oznacza to łączne unijne wsparcie dla Iraku w wysokości 17 milionów euro w 2014 roku.