Prezydent Putin przebywa na Krymie z dwudniową wizytą. Jutro spotka się z członkami rządu, deputowanymi i senatorami. To spotkanie odbędzie się w jednym z sanatoriów w okolicach Jałty i będzie poświęcone bieżącym problemom życia kraju. Jak się oczekuje, prezydent Rosji wygłosi też ważne przemówienie dotyczące spraw politycznych.

Deputowani będą mogli zadawać prezydentowi pytania. Putin spotka się na Krymie również z ludźmi kultury, aby omówić kwestię integracji Krymu ze sferą kulturalną Rosji.

W tym roku prezydent Rosji odwiedza Krym już po raz drugi. Poprzednio był tam 9 maja - w kilka tygodni po aneksji półwyspu. Spotkało się to z krytyką na Ukrainie i Zachodzie.