Już po raz drugi papież mówił o swym zaniepokojeniu w obliczu tej "nieubłaganej choroby", która szerzy się szczególnie w krajach Afryki, zwłaszcza wśród najuboższych. Powiedział, że z miłością i modlitwą bliski jest osobom dotkniętym nią, jak i lekarzom, pielęgniarzom, wolontariuszom, zgromadzeniom zakonnym i stowarzyszeniom, którzy w heroiczny sposób spieszą z pomocą tym naszym chorym braciom i siostrom.

Franciszek raz jeszcze zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o podjęcie wysiłków w celu pokonania tego wirusa, w konkretny sposób łagodząc trudy i cierpienia tych, którzy przechodzą tę ciężką próbę. Wezwał na koniec do modlitwy za chorych i tych, którzy stracili życie z z jej powodu.

W słowie do Polaków, ale nie tylko do nich, papież Franciszek wspomniał o nadchodzącej uroczystości Wszystkich Świętych, zachęcając do podziękowania Bogu za tych wszystkich, którzy w różnych okolicznościach historycznych mieli odwagę dawać w codziennym życiu świadectwo wiary, nadziei i miłości.